Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Η Τειρεσίας υποστηρίζει τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων και μεγεθών σε θέματα πίστωσης, έχοντας δημιουργήσει από το 2014 την ηλεκτρονική πλατφόρμα ΤΣΕΚ, η οποία τους προσφέρει on line πρόσβαση στις πλέον αξιόπιστες οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, από τη βάση της. Έτσι, μπορούν να αξιολογούν με αντικειμενικά κριτήρια τις εμπορικές τους συναλλαγές και να ελέγχουν τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Επιπλέον, με τις υπηρεσίες API, μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να λάβει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από τη βάση της Τειρεσίας.

Παράλληλα, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, για να ενημερωθούν οποτεδήποτε επιθυμούν, με ασφάλεια και διαφάνεια, για τα δεδομένα που αφορούν την επιχείρησή τους ή και να προβούν σε συμπληρώσεις / διορθώσεις στοιχείων, εφόσον χρειάζεται.

 

Για τις αποφάσεις σας, κάθε στιγμή

Αξιολογήστε τις εμπορικές σας συνεργασίες

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ΤΣΕΚ προσφέρει ανά πάσα στιγμή, εύκολα και άμεσα από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, μία αξιόπιστη και αντικειμενική εικόνα της αγοράς, με δεδομένα που ανανεώνονται καθημερινά από τη βάση της Τειρεσίας, χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις.
Εμπλουτίζεται συνεχώς με ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία πιστωτικής πληροφόρησης που χρειάζονται.

Επιπλέον υπηρεσίες

Ενημερωθείτε για τις επιπλέον υπηρεσίες της πλατφόρμας ΤΣΕΚ

Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Όλους τους επιτηδευματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.), οι οποίοι συναλλάσσονται με πίστωση και αναλαμβάνουν σχετικό οικονομικό κίνδυνο στις εμπορικές τους συναλλαγές, επομένως είναι απαραίτητος ο έλεγχος της φερεγγυότητας των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.

Δείτε περισσότερα στην ενότητα ΤΣΕΚ.

Υπηρεσίες API για επιχειρήσεις

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες ΑPI της Τειρεσίας

Instant Credit ID

Μεγιστοποιήστε άμεσα το όφελος στις πελατειακές σας σχέσεις

Η νέα πρωτοποριακή υπηρεσία Instant Credit ID της Τειρεσίας είναι μια εφαρμογή API (αυτόματης σύνδεσης συστημάτων), μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άμεσα, αξιόπιστα και με διαφάνεια, ολοκληρωμένη συνοπτική πληροφόρηση για την πιστωτική και συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη τους, εταιρεία ή ιδιώτη, στις εμπορικές συναλλαγές τους.

Παρέχει συνοπτικά το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών για το είδος και το ποσό των ενεργών πιστώσεων και δανείων και τη συνεπή ή μη αποπληρωμή τους.

Δείτε περισσότερα στην πλατφόρμα ΤΣΕΚ για επιχειρήσεις

Balance Sheet Flex

Αξιολογήστε άμεσα την οικονομική θέση επιχειρήσεων 

Το Balance Sheet Flex είναι μία εφαρμογή API (αυτόματης διασύνδεσης συστημάτων) που σας προσφέρει άμεση πρόσβαση στο σύνολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων που έχουν δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ και έχουν καταχωρηθεί ψηφιοποιημένες στη βάση δεδομένων της Τειρεσίας. Έτσι, ενσωματώνετε άμεσα και έτοιμα προς αξιολόγηση τα στοιχεία ισολογισμών που χρειάζεστε στις δικές σας εφαρμογές ή συστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Ανάλογα με τις ανάγκες σας, η επιχείρησή σας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει και να λάβει άμεσα, μαζικά ή μεμονωμένα, πάνω από 270.000 χρηματοοικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων σε συνοπτική ή αναλυτική μορφή, για τα τέσσερα πιο πρόσφατα έτη.
Δείτε περισσότερα στην πλατφόρμα ΤΣΕΚ για επιχειρήσεις.

Κοινωνική Προσφορά και Δράσεις

Από την ίδρυσή μας, έχουμε ενεργή συμμετοχή στην κοινωνία, στηρίζοντας έμπρακτα κοινωφελείς οργανισμούς με σημαντικό έργο και συμβάλλοντας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τόσο με προσωπική συμμετοχή των εργαζομένων μας σε δράσεις όσο και με οικονομική βοήθεια. Ο σεβασμός των εργαζομένων, η ασφάλεια και η υγιεινή στο χώρο εργασίας, η συνεχής εκπαίδευση και η ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις, είναι σημαντικά στοιχεία της ταυτότητάς μας. Επιπλέον, με συγκεκριμένες δράσεις και διαδικασίες, στοχεύουμε στη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας μας στο περιβάλλον.

Εγγραφή στο Newsletter