ΤΣΕΚ

Το ΤΣΕΚ είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Τειρεσίας για τις επιχειρήσεις, η οποία τους προσφέρει on line πρόσβαση στις πλέον αξιόπιστες οικονομικές και επιχειρηματικές πληροφορίες, που συλλέγονται καθημερινά στη βάση της. Σήμερα, για πάνω από 3.000 επιχειρήσεις, το ΤΣΕΚ αποτελεί το καθημερινό εργαλείο αξιολόγησης εμπορικών συναλλαγών εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς παρέχει αξιόπιστες οικονομικές αναφορές και για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, σε 89 χώρες.
Ιδιαίτερα απλό στη χρήση του, το ΤΣΕΚ υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες, ώστε να μπορούν να έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία πιστωτικής πληροφόρησης που χρειάζονται, για να αναπτύσσονται και να προλαμβάνουν πιθανούς κινδύνους. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, αποδοτικότερη αξιολόγηση πελατών, συνεργατών και προμηθευτών, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ

Όλους τους επιτηδευματίες, φυσικά και νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.), οι οποίοι συναλλάσσονται με πίστωση και αναλαμβάνουν σχετικό οικονομικό κίνδυνο στις εμπορικές τους συναλλαγές, επομένως είναι απαραίτητος ο έλεγχος της φερεγγυότητας των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Αξιοπιστία και πληρότητα πληροφοριών, με καθημερινή ανανέωση δεδομένων, από τη βάση της Τειρεσίας.
  • Εύκολη online πρόσβαση και ευχάριστη εμπειρία χρήσης
  • Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών χρηστών
  • Οικονομικά πακέτα που καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ

  • Ασφάλεια στις επιχειρηματικές σας συναλλαγές
  • Αύξηση πελατών και διεύρυνση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας
  • Προστασία από επισφαλείς συνεργασίες
  • Αξιόπιστο έλεγχο πελατών συνεργατών και προμηθευτών
  • Μείωση λειτουργικού κόστους

 

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ:

Τα δεδομένα που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας ΤΣΕΚ αφορούν σε στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της Τειρεσίας:

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έκτακτη Ειδοποίηση (ΤΣΕΚ ALARM)

Με τη λειτουργία ΤΣΕΚ ALARM ενημερώνεστε άμεσα και αυτόματα, τόσο με email όσο και με μήνυμα κατά την είσοδό σας στην πλατφόρμα, σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στην οικονομική συμπεριφορά της επιχείρησης που σας ενδιαφέρει.

Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές

Μια εξειδικευμένη και πολύτιμη υπηρεσία, που αφορά ιδιαίτερα τον κλάδο του διεθνούς εμπορίου. Η πλατφόρμα ΤΣΕΚ συνεργάζεται με την πολυεθνική εταιρεία Credit Reform, που ειδικεύεται στην παροχή οικονομικών αναφορών, για την υποστήριξη της εξαγωγικής/εισαγωγικής δραστηριότητας σε περισσότερες από 89 χώρες. Οι Διεθνείς Οικονομικές Αναφορές (International Credit Reports), περιέχουν οικονομικά στοιχεία για την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας επιχειρήσεων που έχουν έδρα στο εξωτερικό, όπως Δείκτες φερεγγυότητας, Αξιολόγηση επιχειρηματικών σχέσεων, Συναλλακτική Οικονομική Συμπεριφορά, Ισολογισμούς κ.λπ. Μέσω της πλατφόρμας του ΤΣΕΚ αναζητάτε την εταιρεία του εξωτερικού που σας ενδιαφέρει και σας αποστέλλεται άμεσα η διεθνής αναφορά στο email σας.

ΤΣΕΚ Bi (ΤΣΕΚ Business Index) 

H υπηρεσία ΤΣΕΚ Bi σας παρέχει άμεσα, σε μία εύληπτη αναφορά, έναν δείκτη, για να μπορείτε να εκτιμήσετε γρήγορα και αξιόπιστα την πιθανότητα μίας επιχείρησης να αθετήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της μέσα στους επόμενους 12 μήνες.
O δείκτης πιθανότητας αθέτησης ΤΣΕΚ Bi αποτυπώνεται σε κλίμακα διαβάθμισης από το 1 έως το 9 και συνοδεύεται από γράφημα, στο οποίο απεικονίζεται ως ποσοστό η κατανομή των εταιρειών του συγκεκριμένου κλάδου ανά δείκτη, ώστε να εκτιμήσετε τη σχετική θέση της επιχείρησης που σας ενδιαφέρει.

My Instant Credit ID

Η υπηρεσία My Instant Credit ID αποτελεί προνόμιο μόνο των συνδρομητών του ΤΣΕΚ. Με αυτή την υπηρεσία, παράγεται online μέσω της πλατφόρμας ΤΣΕΚ, οποιαδήποτε στιγμή το επιλέξετε, μία αναφορά, με την οποία έχετε άμεσα πληροφόρηση για το σύνολο των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησής σας, όπως είναι καταχωρημένα στη βάση της Τειρεσίας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Για να μπείτε στην πλατφόρμα του ΤΣΕΚ, πατήστε εδώ.


Για περισσότερες πληροφορίες:
Η εξειδικευμένη ομάδα ΤΣΕΚ βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση:

tsekinfo@tiresias.gr

T.: 210 36 76 700

Ακολουθείστε μας στο

Εγγραφή στο Newsletter