Καριέρα

Η επιτυχημένη πορεία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας!

Στη μακρόχρονη πορεία της Τειρεσίας, βασικός πυλώνας είναι πάντα οι άνθρωποί της και γι’ αυτό βρίσκονται στο επίκεντρο των αξιών της.

Διασφαλίζουμε ένα περιβάλλον εργασίας με ίσες ευκαιρίες, αξιοκρατία και σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Λειτουργούμε με αξίες μας την ασφάλεια των δεδομένων, την εμπιστοσύνη, τον προσανατολισμό στο αποτέλεσμα και τη δέσμευση στη συνεχή μάθηση και εξέλιξη. Μοιραζόμαστε όλοι τις ίδιες εργασιακές συμπεριφορές, που προάγουν τις αξίες μας και αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο φέρνουμε το αποτέλεσμα. Με στοχευμένη εκπαίδευση και εσωτερικές διαδικασίες για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, φροντίζουμε για την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων μας, με στόχο την προσωπική τους εξέλιξη και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Αρχές μας

H διαφάνεια, ο επαγγελματισμός και η άριστη εξυπηρέτηση του κοινού και των πελατών μας. Με βάση αυτές, επενδύουμε συστηματικά στην εκπαίδευση πάνω στις σύγχρονες τεχνολογίες και στην εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας. Στόχος μας, να μπορούν να λειτουργούν γρήγορα και αποτελεσματικά στο σύγχρονο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές εξελίξεις, αλλαγές και συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Μέσα από τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μας, αναπτύσσουμε νέες λύσεις, που προσφέρουν αξία στους πελάτες, αλλά και στην καθημερινή εργασία μας.

Προτεραιότητά μας, η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση.

Πώς να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας:

Παρακολουθήστε ποιες θέσεις εργασίας είναι διαθέσιμες στην Τειρεσίας.
Βρείτε αυτή που σας ενδιαφέρει και στείλτε μας αίτηση μαζί το βιογραφικό σας στο hr.department@tiresias.gr

Σε περίπτωση που δεν συναφθεί σύμβαση εργασίας με την Εταιρία, τα δεδομένα σας (βιογραφικό σημείωμα και αίτηση) θα τηρούνται από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑE για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την απόρριψη της σχετικής αίτησης προς εργασία, εκτός εάν δηλώσετε εγγράφως την επιθυμία σας να τηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την περίπτωση κάλυψη τυχόν μελλοντικής θέσης. 

Εγγραφή στο Newsletter