Ασφάλεια δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για εμάς δέσμευση και αξία μας.

Γι’ αυτό, λαμβάνουμε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα αυτά επανεξετάζονται συνεχώς σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία, στον κανονισμό προστασίας των δεδομένων και στα νομοθετικά κείμενα και αναθεωρούνται όταν κρίνεται απαραίτητο, πάντα με γνώμονα την 100% ασφάλεια των δεδομένων.

Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Ορισμένα από τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζουμε είναι τα παρακάτω:

 1. Χρήση Δικτυακών Υποδομών Ασφαλείας

  Τα συστήματά μας προστατεύονται από τις πλέον σύγχρονες υποδομές δικτυακής ασφάλειας, που αποσκοπούν στον εντοπισμό και την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων, καθώς και στον πλήρη έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων.

 2. Κρυπτογραφημένη Μεταφορά Δεδομένων

  Για τη μεταφορά των δεδομένων από τα συστήματα της Τειρεσίας προς τον χρήστη, χρησιμοποιούνται κατάλληλα πρωτόκολλα, ώστε τα δεδομένα και γενικά το σύνολο της επικοινωνίας, να παραμένει κρυπτογραφημένο έως και την παραλαβή του.

 3. Ελεγχόμενη Πρόσβαση

  Η πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρουμε χορηγείται μόνο μετά από τον έλεγχο και επικύρωση των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων από την Τειρεσίας. Η πρόσβαση των χρηστών διενεργείται μόνο με χρήση Username & Password (κωδικός).

 4. Πολιτικές Ασφαλείας

  Η Τειρεσίας τηρεί αυστηρότατες διαδικασίες και πολιτικές ασφαλείας. Η τήρησή τους ελέγχεται διαρκώς και διενεργούνται κατά τακτά διαστήματα δοκιμές παρείσδυσης (penetration tests) από εξωτερικούς φορείς.

Εγγραφή στο Newsletter