Το έργο μας

Η ιστορία μας ξεκινά το 1972, όπου ως υπηρεσία της Ελληνικής 'Ενωσης Τραπεζών, αναλάβαμε να τηρούμε το Αρχείο Δεδομένων Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ).
Το απαιτητικό αυτό έργο, οδήγησε το 1993 στην ίδρυση της Τειρεσίας ως εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αντικείμενο την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος για το αρχείο ΣΑΥ.

Το 1997, ιδρύθηκε η Τειρεσίας Α.Ε., από τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και διάθεση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στα πιστωτικά ιδρύματα.

Το 2003 αποτέλεσε έτος-ορόσημο, καθώς διασυνδεθήκαμε με τις Τράπεζες και η βάση δεδομένων μας άρχισε να εμπλουτίζεται με το αρχείο δεδομένων συγκέντρωσης χορηγήσεων φυσικών προσώπων (ΣΣΧ), το οποίο παρέχει μία ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα της πιστοληπτικής ικανότητας.

Το 2010, με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, δημιουργήσαμε σύστημα βαθμολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Scoring), το οποίο προσφέρει εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης μελλοντικής οικονομικής υποχρέωσης, κατόπιν στατιστικής αποτίμησης παρελθούσας συναλλακτικής συμπεριφοράς.

Το 2014, η εξωστρέφεια της Τειρεσίας στην επιχειρηματική αγορά ενισχύθηκε με το ΤΣΕΚ, μία online υπηρεσία που επιτρέπει στους επιτηδευματίες και στις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία ΣΑΥ από τη βάση δεδομένων μας, δίνοντάς τους πολύτιμη γνώση για τη φερεγγυότητα των εμπορικών συνεργασιών τους.
Στη διάρκεια της πορείας μας, αναδείξαμε την τεχνογνωσία μας υποστηρίζοντας σημαντικά έργα του Δημοσίου που μας ανατέθηκαν από τις Τράπεζες, όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, αναλαμβάνοντας την επικοινωνία μεταξύ Τραπεζών και Δημοσίου, αλλά και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας του μηχανισμού.

Από το 2021, συμπορευόμαστε με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά και τις νέες απαιτήσεις της εποχής. Συγκεκριμένα, υλοποιούμε πενταετές πλάνο ψηφιακού μετασχηματισμού, εφαρμόζοντας κάθε δικλείδα ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων φυσικών και νομικών προσώπων που τηρούμε στη βάση μας.
Αναμφίβολα, η υψηλή ποιότητα των πληροφοριών της Τειρεσίας, που διαμορφώνεται από το τρίπτυχο της ακρίβειας, πληρότητας και συνεχούς ενημέρωσης στοιχείων, αλλά και η πλήρης θεσμική συμμόρφωσή της, έχοντας ως βασική της αξία την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχουν συντελέσει καθοριστικά στην μακρά και επιτυχή πορεία της εταιρίας.

Το έργο μας συνεχίζεται, έχοντας ως προτεραιότητα την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών τόσο του χρηματοπιστωτικού χώρου, όσο και της υγιούς επιχειρηματικότητας, με βασικά κριτήρια την υποστήριξη των υγιών συναλλαγών και του θεσμού της πίστης και ευρύτερα, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Εγγραφή στο Newsletter