Περιβάλλον

Με συγκεκριμένες δράσεις και διαδικασίες, στοχεύουμε στη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας μας στο περιβάλλον. Διαθέτουμε οργανωμένο σύστημα για την ανακύκλωση χαρτιού, σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Κλίμαξ plus», συνεισφέροντας έτσι έμμεσα στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων, με σκοπό την επανένταξή τους στην κοινωνία. Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουμε ανακυκλώσει συνολικά 24.950 κιλά χαρτιού, ενώ αλουμίνιο και πλαστικό συλλέγονται σε κάδους με ειδική σήμανση εντός της εταιρίας και απορρίπτονται στους μπλε κάδους ανακύκλωσης. Παράλληλα, ανακυκλώνουμε toners, μελάνια και UPS μέσω των αντίστοιχων προμηθευτών, καθώς και μπαταρίες, σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΦΗΣ. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Τειρεσίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα μειώσει σημαντικά τη χρήση χαρτιού, που είναι και ο κύριος όγκος των απορριμμάτων μας.

Με ευαισθησία απέναντι σε ζητήματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τον Αύγουστο του 2023 ενισχύσαμε με εξοπλισμό πυρόσβεσης τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Αττικής, ενώ συνάδελφοι μας συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας, με εκπαιδεύσεις και δράσεις, συμβάλλοντας στην προστασία των δασών από πυρκαγιές και άλλους κινδύνους.

Για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανακύκλωσης υλικών, μέσα από το εσωτερικό newsletter και άλλα μέσα εσωτερικής επικοινωνίας.

Εγγραφή στο Newsletter