Οι αξίες μας

Με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, εφαρμόζουμε καθημερινά ένα σύστημα αξιών, που υποστηρίζει το έργο μας:

Σεβόμαστε και προστατεύουμε τα δικαιώματα του πολίτη, σε κάθε στάδιο της διαχείρισης των δεδομένων που τον αφορούν, προσφέροντας κάθε δυνατή συνδρομή στην άσκηση των δικαιωμάτων του.
Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία μας.
Εφαρμόζουμε πλήρως και με απόλυτη διαφάνεια τους κανόνες λειτουργίας μας.
Παρέχουμε αντικειμενικές και ακριβείς πληροφορίες, τις οποίες επικαιροποιούμε διαρκώς.
Εξασφαλίζουμε το αδιάβλητο του πληροφοριακού μας συστήματος, η πρόσβαση στο οποίο ελέγχεται με πολλαπλούς μηχανισμούς ασφαλείας.
Εστιάζουμε στον πελάτη και στην κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Εγγραφή στο Newsletter